Dit jaar publiceren we de route digitaal. Dit is de route die linksom achtereenvolgens de volgens locaties aandoet:

Froombosch -> Schildwolde -> Hellum -> Steendam -> ’t Roegwold -> Woudbloem -> Scharmer ->Froombosch.

Routekaart SWS 2022

Froombosch – Schildwolde

van Ruitenweg 39 in Froombosch
naar H. Goeman Borgesiusstraat 52 in Schildwolde

Afstand 6,19 km

 • Start bij Ruitenweg 39 in Froombosch en ga noordwestwaarts. Dat is met het dorpshuis in de rug rechtsaf de Ruitenweg op.
 • Ga onder het viaduct door rechtdoor op de kruising.
 • Aan het einde van de Ruitenweg rechtsaf de Groenedijk op gaan.
 • De Groenedijk ongeveer 3,2 km vervolgen. In Slochteren gaat de Groenedijk een beetje schuin over een brug.
 • Bij de kruising rechtdoor het Slochterdiep oversteken. De Groenedijk wordt de Schildwolderdijk.
 • Volg de Schildwolderdijk ongeveer 1,7 km. Je rijdt dan een woonwijk in Schildwolde in.
 • Bij het bord ‘doorgaand verkeer rechtsaf’ sla je linksaf de H. Goeman Borgesiusstraat in (straatnaambordjes ontbreken).
 • Volg de H. Goeman Borgesiusstraat naar rechts om voor het kindcentrum uit te komen (nr 52). De activiteit van Schildwolde zal nabij het kindcentrum plaatsvinden.
 • De fietsen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats achter het kindcentrum.

Schildwolde – Hellum

van H. Goeman Borgesiusstraat 52 in Schildwolde
naar Hoofdweg 36 in Hellum

Afstand 1,79 km

 • Ga vanaf de parkeerplaats waar je fiets geparkeerd staat terug naar de voorkant van het kindcentrum.
 • Ga noordwestwaarts de H. Goeman Borgesiusstraat in. Dit is met het kindcentrum in de rug linksaf.
 • Ga na 103 meter op de t-spitsing rechtsaf de Meenteweg in.
 • Ga na 214 meter op de kruising linksaf de Hoofdweg op.
 • Na 1,5 km kom je bij Hoofdweg 36 in Hellum waar de activiteit zal plaatsvinden.

Hellum – Steendam

van Hoofdweg 36 in Hellum
naar Damsterweg 32 in Steendam


Afstand 5,41 km

 • Start bij Hoofdweg 36 in Hellum en ga oostwaarts. Dat is met de activiteit in de rug linksaf.
 • Ga na 855 meter bij het kruispunt bij het autobedrijf linksaf naar de Kappershuttenweg.
 • Na 2,7 km weg vervolgen. Kappershuttenweg wordt Roegeweg.
 • Na 1,3 km in Steendam op de Y-splitsing linksaf de Damsterweg op. Na 582 meter kom je bij Damsterweg 32 (Gym Xtra Fit) waar de activiteit zal plaatsvinden.

Steendam – ‘Roegwold

van Damsterweg 32 in Steendam
naar ’t Roegwold (bij het knuppelpad)

Afstand 7,71 km

 • Start bij Damsterweg 32 en ga zuidwaarts de Damsterweg af. Dat is met de Gym Xtra Fit in de rug rechtsaf.
 • Direct over de brug rechts een verhard fietspad op.
 • Dit fietspad ongeveer 3 km vervolgen langs het Schildmeer. Het verharde fietspad wordt op een gegeven moment een schelpenpad.
 • Vervolg het schelpenpad tot fietsknooppunt 50. Dan rechtsaf om op het fietspad te blijven (richting knooppunt 51).
 • Op t-splitsing linksaf over een wildrooster ’t Roegwold in.
 • Na 1,5 km asfaltweg oversteken en linksaf de Meenteweg op fietsen.
 • Na 358 meter rechtsaf ’t Roegwold in gaan richting het knuppelpad. Na ongeveer 1,5 km het fietspad te volgen, bereik je de locatie van de activiteit bij het knuppelpad.

’t Roegwold – Woudbloem

van ’t Roegwold (bij het knuppelpad)
naar Scharmer AE 8 in Woudbloem

Afstand 4,96 km

 • Vertrek vanaf de activiteit zuidwestwaarts. Dat is met het knuppelpad in de rug rechtsaf over het fietspad door ’t Roegwold.
 • 1e kruising met een asfaltweg rechtdoor oversteken verder ’t Roegwold in over onverhard fietspad.
 • Na ongeveer 1,5 km vanaf de activiteit bij de t-splitsing rechtsaf het Slochterdiep opfietsen.
 • Ga na 2,1 km bij het kruispunt linksaf naar de Scharmer AE.
 • Na 1,3 km kom je bij Scharmer AE 8 waar de activiteit van Woudbloem zal plaatsvinden.

Woudbloem – Scharmer

van Scharmer AE 8 in Woudbloem
naar Herenlaan 2 in Scharmer

Afstand 3,42 km

 • Vertrek in zuidwaartse richting de Scharmer AE op. Dat is vanaf de activiteit met het water in de rug linksaf.
 • Ga na 636 meter op de kruising scherp rechtsaf de Woudbloemlaan op.
 • Ga na 2,4 km linksaf de Hoofdweg op.
 • Ga na 375 meter tegenover Hoofdweg 83 rechtsaf de Herenlaan op.
 • Hier zal tegenover Herenlaan 2 de activiteit van Scharmer plaatsvinden.

Scharmer – Froombosch

van Herenlaan 2 in Scharmer
naar Ruitenweg 39 in Froombosch

Afstand 6.80 km

 • Ga vanuit de Herenlaan weer terug naar de Hoofdweg. Op de Hoofdweg rechtsaf 3,2 km richting Kolham rijden.
 • In Kolham fietspad langs de Hoofdweg aan de overzijde van de weg vervolgen.
 • Na 214 meter linksaf richting het Zwaneveldsgat de Uiterdijk in slaan.
 • Na ongeveer 200 meter rechtsaf over het wildrooster het dorpsrandpark in gaan een bospad op.
 • Pad vervolgen met de bocht naar rechts en voor het meertje bij de boomstronken naar links.
 • Pad vervolgen en over het wildrooster rechtdoor (met een knik in de weg) de Eikenlaan oprijden.
 • Op de t-splitsing rechtdoor. De Eikenlaan wordt de Fromaweg.
 • Ga na 1,3 km op de rode kruising rechtsaf onder het viaduct door naar de Ruitenweg.
 • De activiteit wordt gespeeld bij Ruitenweg 39 in Froombosch.
Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂